Tervetuloa Kovesjoelle!

Kovesjoki sijaitsee Lounais-Parkanossa valtatie 23:n varrella.

Kyläalueen muodostavat viisi pienempää kyläaluetta Raivala, Laksonkylä, Laholuoma, Kirjaskylä ja Kuusijärvi.

Laaja Kovesjoen seutu on vahvasti maaseutumaista aluetta.

Maisema muodostuu monipuolisista maastoista – peltoalueista, metsistä, soista, vesistöistä ja aluetta halkovista teistä.