Toiminta ja palvelut

 

Lapinneva on maa-ja metsätalousvaltainen kylä, jossa on vahva yrittäjyys myös isossa osassa kylän toimeentuloa.

Alueelta löytyy arviolta yli kaksikymmentä yrittäjää tai yritystä.

Turvetuotanto on laajaa ja työllistävää alueella.

Yksityisyritysten lisäksi Kekkilä ja Vapo toimivat turvetuotannossa Lapinnevalla.

Betonituotanto, maanrakennus, tieliikenteen tavarankuljetus, puutalous ja moni muu yritys toimii alueellamme.

Yhdistykset
Lapinnevan Eränkävijät Ry
Lapinnevan Yritys Ry
Lapinnevan Pienviljelijäyhdistys Ry

Kyläyhdistys
Puheenjohtaja Katja Rintala
Sihteeri Marketta Vall

Historia
Lapinnevan kylän asutus alkaa 1820-luvun alkupuolella, jolloin kruununmetsään muodostettiin kahdeksan tilaa. Torpat muodostuivat päätalojen vaurastuttua.

Uutteralla työllä viljelysmaat raivattiin lähivuosikymmenien aikana.

Vaikka Lapinnevan kylä onkin nuori, sieltä on tavattu jälkiä antisajoilta mm. on tutkittu kahta ”lapinrauniota”.