Historia

aure historia 001Aurejärven seutu on ollut pitkään kyröläisten ja ruovesiläisten eränkäyntialuetta ja omistuksellisesti kruunun maata. Aurejärvellä ensimmäinen maininta kiinteästä asutuksesta on vuodelta 1666. Tällöin Itä-Aureen Kovasesta erotettiin Lannetta-niminen tila, jolla tänä päivänä on mm. päärakennus vuodelta 1808. Kyseisessä rakennuksessa toimi aluksi Aurejärven koulu ja ko. rakennus on edelleen asumiskäytössä.

Vuonna 1785 Lannetasta erotettiin Kuirinlahden torppa ja kymmenen vuotta myöhemmin Petäjäjärvi.  Muita vanhoja rakennuksia kylällä ovat mm. Uljaan tilan päärakennus vuodelta 1886 ja eräässä Vuotarin aitoista on vuosiluku 1823.

Maantie Pori- Parkano- Kuru valmistui 1830-luvulla. 1900-luvun alkupuolella alkoi linja-autoliikenne linjalla Kihniö-Parkano-Kuru ja näin päästiin Kurun laivarantaan ja sieltä edelleen Tampereelle. Surullisiakin muistoja näiltä ajoilta Aureessa on, nimittäin Kuru-laivan haaksirikossa v. 1929 hukkui aureslainen Kauppilan pariskunta.

Vuonna 1925 Aurejärven kylä ja Kurun valtionmaata yhdistettiin Parkanon kuntaan ja näin aureslaisten elämä entisen vanhan Ruoveden ja Kurun yhteydessä loppui ja alkoi uusi vaihe parkanolaisina.  Aurejärven tienoo on ollut tälle seudulle tyypillistä pientalovaltaista maatalousaluetta, jossa metsä- ja uittotyöt ovat antaneet hyvän lisäansion.

Viime vuosikymmenet yhteiskunnallisine muutoksineen ovat ravistelleet myös tätä kulmaa Parkanossa. Kylän työikäisistä saa elantonsa maa- ja metsätaloudesta vain muutama. Pääosa on teollisuuden ja palvelujen piirissä.